De Nationale Bijentelling

In het weekend van 17 en 18 april is weer de Nationale Bijentelling!
Zet dit weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij.

Inschrijven

Doe mee!

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet.
We nemen je op deze site stap voor stap mee bij het herkennen van
de 16 bijensoorten die je in je tuin kunt tegenkomen.

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen.
Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van
onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer,
bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling
om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland
en of die aantallen toe- of afnemen.”


Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis, in actie voor de wilde bij.


Onderzoek

Vorig jaar in 2020 deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal
telden zij – ondanks de wolken dat weekend – ruim 130.000 bijen. “Het zou geweldig zijn
voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”,
aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld,
om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en in
vloeden zoals weer
uit te kunnen sluiten. 

Tel mee

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft.
Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de zestien verschillende
soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Kijk hiervoor op
de pagina ‘Hulp nodig?‘. 

Insectenexpert Vincent Kalkman van Naturalis over de Nationale Bijentelling.

Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu,
IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk
over bijen te weten komen,
zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we
iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling
wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Bijentelling 2020

Getelde bijen in Nederland

44.700
4.369

Mensen tellen bijen

80%

van de planten waar wij van eten is bestuiving afhankelijk van bijen

358

verschillende bijensoorten in Nederland

34

soorten zijn in Nederland verdwenen

50%

van de bijensoorten is bedreigd

Bijentelling 2020
4.369

Mensen tellen bijen

Getelde bijen in Nederland

44.700
80%

van de planten waar wij van eten is bestuiving afhankelijk van bijen

358

verschillende bijensoorten in Nederland

34

soorten zijn in Nederland verdwenen

50%

van de bijensoorten is bedreigd

Waar wordt geteld?

Bekijk de hele kaart