Recordaantal tellers en bijen

Vorig jaar telden jullie massaal mee. Bij elkaar telden jullie ruim 130.000 bijen!

Tel je dit jaar weer mee? Dan helpen we samen de wilde bij te beschermen. Op 17 en 18 april kun je op deze pagina live de telresultaten volgen en je eigen tellingen doorgeven.

Bijentelling 2020

Getelde bijen in Nederland

44.700
4.369

Mensen tellen bijen

80%

van de planten waar wij van eten is bestuiving afhankelijk van bijen

358

verschillende bijensoorten in Nederland

34

soorten zijn in Nederland verdwenen

50%

van de bijensoorten is bedreigd

Bijentelling 2020
4.369

Mensen tellen bijen

Getelde bijen in Nederland

44.700
80%

van de planten waar wij van eten is bestuiving afhankelijk van bijen

358

verschillende bijensoorten in Nederland

34

soorten zijn in Nederland verdwenen

50%

van de bijensoorten is bedreigd

Persbericht 11 maart 2021:

Vierde Nationale Bijentelling op 17 en 18 april

Telling hard nodig om meer te weten over de bedreiging van de wilde bij

Leiden, 11 maart 2021 – In het weekend van 17 en 18 april vindt alweer de vierde Nationale Bijentelling plaats. De komende weken sporen we iedereen in Nederland aan om in dat weekend een half uurtje mee te tellen. De telresultaten gebruiken onderzoekers om meer over wilde bijen te weten te komen. En dat is belangrijk, want met een groot aantal soorten wilde bijen gaat het niet goed.  

Omschrijving: Het vosje is een van de 16 bijensoorten die je kunt tellen tijdens het weekend van 17 en 18 april (bron: Jochem Kühnen).

Vorig jaar deed een recordaantal van ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal werden door hen ruim 130.000 bijen geteld. Het is van groot belang dat veel mensen meedoen aan de telling, want hoe meer mensen zich inschrijven en meedoen, hoe meer informatie er verzamelt kan worden over de wilde bij.

Landelijk onderzoek
“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio’s toe- of afnemen”, vertelt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Volgens Biesmeijer moet er minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen, en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.

Bijen bedreigd
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd, of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Dit is een groot probleem, want bijen zijn erg belangrijk voor ons. “Bijen en andere insecten bestuiven namelijk 80% van alle eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten” vertelt Biesmeijer. Zonder bijen komt een groot gedeelte van ons voedsel dus in gevaar.

Omschrijving: De aardhommel is een van de bekendste hommels die je in je tuin kunt zien tijdens de Nationale Bijentelling (bron: Naturalis).

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen. Zo kunnen we de bij beter helpen beschermen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Hoe tel je mee?
Deelnemers kunnen zich vooraf al inschrijven op de website van de Nationale Bijentelling (www.nationalebijentelling.nl). Voorinschrijvers ontvangen de komende weken informatie en weetjes over de bij, en natuurlijk tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier al te downloaden, waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent. Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Op de website staan bovendien tips hoe je de wilde bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen. Zo kunnen we de bij beter helpen beschermen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de Nationale Bijentelling kunt u contact opnemen met Josien Schraverus van de communicatieafdeling van Naturalis Biodiversity Center via josien.schraverus@naturalis.nl .

Meer informatie omtrent de Nationale Bijentelling is te vinden op nationalebijentelling.nl.

Waar wordt geteld?

Bekijk de hele kaart